[Musan(R18)] How Could I Love You?

Giới thiệu truyện:

tác giả: Call me H thể loại: BL, fanfic,tục, đường trộn thủy ngân ,R18, ngược,hypnotic,OOC, HE chương:12 tình trạng: hoàn Nhân vật không thuộc về tôi! Đi lệch với nguyên tác ( Không thích thì lướt xin đừng nói lời cay đắng!)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: