multi couple | fish lives in our heart

Giới thiệu truyện:

"everyone has a fish lives in their heart, it's named selfish." - drabble hoặc shortfic, thậm chí là prompt hoặc plot mình không thể triển, dành cho "họ" hoặc dùng "họ" để nói về bản thân mình.

Danh sách chương: