|Muichirou x Reader| Wait

Giới thiệu truyện:

"Chàng chờ ta đời đời kiếp kiếp, ta chờ chàng vạn kiếp thiên thu"

Danh sách chương: