một vài thông tin về các nhân vật giết người

Đăng bởi: user15587522

Cập nhật: 17-01-2019

Tag:#kkkk


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

chú ý (nhân vật giết người có vài người là oc có vài người là scp, nói vắng tắc là các creepypasta đi)

Danh sách chương: