[Moonsun||Cover] Người yêu cũ đấm người yêu...

Giới thiệu truyện:

Tóm tắt nội dung: Moon Byulyi đi xem mắt, hẹn hò với bác sĩ cấp cứu Kim Yongsun, qua nửa năm thì bị Kim Yongsun đá. Moon Byulyi vì cảm giác tội lỗi nên cố gắng bù đắp lại cho Kim Yongsun bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần được người yêu cũ bù đắp là một lần người yêu mới của Kim Yongsun bỏ chạy không quay đầu nhìn lại.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: