MỆT

Giới thiệu truyện:

Đây là câu truyện xuyên không của Nam về thế chiến thế hai. Trong đây Nam chẳng quen ai trừ thằng bạn hãm *beep* kiếp trước và con hệ thống thần kinh! Truyện là AOB và allnam Tác giả tay nghề còn non, xin được chỉ giáo!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: