meanie ; direct your instagram

Giới thiệu truyện:

[ĐANG BETA LẠI FIC] Author: @-kmgoo Category: text!au, fluff, HE Pairing: Meanie (Mingyu x Wonwoo) Disclaimer: Nếu bạn đọc được mục này thì có nghĩa mình đang beta lại fic cho 'hợp thời' hơn vì lâu lâu đọc lại mình thấy cringe quá huhuhu ㅠㅠ Các bạn thông cảm giúp mình nhá.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: