( mau xuyên H) nam vai chính công hãm ký

Giới thiệu truyện:

(快穿H)男主角攻陷记 Tác giả Loạn Ngữ Nội dung giản giới A Nguyên bị đâm chết sau oán khí quá nặng, Hấp dẫn đến sống lại hệ thống. Hệ thống yêu cầu này hoàn thành 100 kiện nhiệm vụ, Không cho phép thất bại, Nếu không mạt sát. A Nguyên chỉ có thể tại 100 cái thế giới trong công hãm các loại nam vai chính Về phần nam vai chính, Ngươi hiểu được, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có tác giả tiết tháo rớt xuống không ra. Các loại cảnh tượng các loại H, nghĩ muốn cái gì toàn bộ nói ra. Không thích sử dụng nhắn lại bản, Hoan nghênh quấy rầy tác giả QQ3246211962 Nghiệm chứng tin tức là của ngươi POPO tên ~~ Đúng vậy, chính là ta trong truyền thuyết là không thịt cua sẽ chết sáng người Mang theo các ngươi sáng ý đập chết ta đi! !

Danh sách chương: