Mau xuyên: Công lược BOSS phản diện - Hoàn

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Châu Chu Cv: Tieumieume Văn án: "Vai ác, ngươi tốt xấu" sử thượng biến thái nhất luyến ái dưỡng thành trò chơi công lược hệ thống! Âm hiểm biến thái vai ác, ngạo kiều bạch liên hoa vai ác, băng sơn tự bế vai ác, phúc hắc quỷ súc vai ác... Không thể hiểu được tiến vào trò chơi an tình tỏ vẻ: Đây đều là cái gì hình thù kỳ quái công lược đối tượng? Tác phẩm nhãn: Ngọt văn, hệ thống lưu, pháo hôi nghịch tập

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: