Math, hate or love? [SooJun]

Đăng bởi: tmyarm

Cập nhật: 24-01-2023

Tag:#binjun#soobin#soojun#yeonjun


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

"Em ghét toán, ghét luôn cả thầy! Thầy sẽ chẳng bao giờ ép một đứa cứng đầu như em học toán được đâu!" "Nếu điểm tốt nghiệp môn toán của em đủ 8, thì thầy Choi làm người yêu của em nhé?" "Thầy ơi, em yêu anh!" 04/08/22

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: