Mandarin Của Tôi

Đăng bởi: Michiomi

Cập nhật: 06-08-2016


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Giới thiệu Nhân vật chính: Kiểm Biên Lâm, Sơ Kiến Mandarin: (hay còn gọi là tiếng Hán, tiếng phổ thông, tiếng quan thoại,…) là ngôn ngữ của dân tộc Hán. Nhưng vì dân tộc Hán ở Trung Quốc chiếm đa số nên Mandarin được xem là ngôn ngữ chính của Trung Quốc.Một anh chàng thần tượng có một mối tình đơn phương không thể kể ai nghe, bởi vì năm xưa quá nghiêm túc không biết cua gái nên không có tỏ tình thành công. Mười mấy năm trôi qua anh vẫn lén lút tiếp tục theo đuổi. Vấn đề là như thế nào theo đuổi, đuổi theo như thế nào, đều đuổi không kịp, chính là không thể thành công.Đúng như tiên sinh Tiền Chung Thư đã nói: Từ nay vềsau, chúng ta lại không sinh ly, chỉ có tử biệt.Không có hình mẫu ngoài đời thực, không có hình mẫu ngoài đời thực, không có hình mẫu ngoài đời thực…

Danh sách chương: