Ma Đế Độc Tiên Bí Sử [Hoàn]

Giới thiệu truyện:

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử (Tu Chân) Tên gốc:《魔帝渎仙秘史 (修真)》 Tác giả: Khúc Tiểu Khúc 《曲小蛐》 Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành - 93 chương Nguồn raw: Thư Viện Tiểu Thuyết Edit: Mạn Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thương mại, vui lòng đừng mang đi đâu Cấm re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức! Ngoại trừ sư phụ ai cũng không quen biết mù mặt công X Ngoại trừ đồ đệ ai cũng ghét tiên thảo thụ Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, điềm văn, sư đồ, niên hạ

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: