[ Ma đạo tổ sư ] Các vị thần tiên đi lịch kiếp rồi sao

Giới thiệu truyện:

Nhân vật của má mặc, cốt truyện của mình. Mình sẽ chia làm 2 phần. Phần 1 (là bộ này): Chủ yếu là đại gia bát quái sự mình nghĩ ra cùng với một ít thông tin tự bổ não mấy tháng để viết truyện. Phần 2 là 'Mai tuế ức' (đặt tên phế mong đại gia thông cảm) tạm thời chưa viết. Sau khi viết xong phần 1 mik sẽ viết phần 2. Phần này kể về Ngụy Anh kiếp trước và cuộc sống gập ghềnh bấp bênh sau khi làm thần( cái này cũng là tự bổ não nghĩ ra rồi viết) và sau khi đi lịch kiếp. Lưu ý!!! Toàn bộ truyện của mình không liên quan đến cốt truyện chính, tất cả là do mình nghĩ ra rồi viết. Mong các bạn đọc kĩ trước khi vào truyện.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: