|| Lương Linh - Đỗ Hà || LOVE YOU MORE

Giới thiệu truyện:

Thể loại: One-Shot Couple: Lương Thùy Linh - Đỗ Thị Hà Series Oneshort cho các tâm hồn yếu đuối theo dõi đôi gà bông thầm lặng. Enjoy ~

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: