|Lương Linh-Đỗ Hà| Cả Một Trời Thương Nhớ

Giới thiệu truyện:

Real life "Tình yêu của chị dành cho Hà cũng giống như bài hát này vậy. Hà là cả một đời của chị, là cả một bầu trời đầy nhớ thương"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: