[LQM] [Imagine] Rov Boy x You

Giới thiệu truyện:

"Này cô gái, yêu người thật chán chưa? Có muốn thử yêu nhân vật ảo như anh không?" Truyện được viết bởi Au: Ry Nghiêm cấm đăng tải ở nơi khác.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: