louis de sade • trống

Giới thiệu truyện:

những câu từ cứ đan xen lớp lớp và phủ cả một màu hiu hắt trong đầu tôi. một nỗi sợ vô hình warn: lowercase, ooc, bias x me.

Danh sách chương: