Lớp học bá đạo

Giới thiệu truyện:

Chúng ta bá đạo ư? Vì sao? Vì ko ai có thể giống chúng ta cả! Những học sinh lớp W. WARNING: TRUYỆN KO DÀNH CHO THANH NIÊN NGHIÊM TÚC

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: