[LongFic] TriệuDuyên - lần đầu tiên có người...

Giới thiệu truyện:

lần đầu tiên có người... mang hai ý nghĩa: Một là lần đầu tiên có người này cũng có thể sẽ có người thứ hai, thứ ba, thứ tư,... Hai, lần đầu tiên có người này, sau đó cũng chỉ là người này, cũng có thể gọi là "duy nhất".

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: