[Longfic|ShinShi] Dưới ánh đèn không hắt bóng

Giới thiệu truyện:

Tên: Dưới ánh đèn không hắt bóng Author: Hedging Artist: Tố Chanh Translator: Arrebol; & Editor: Linie CP: ShinShi [Kudo Shinichi x Miyano Shiho (Haibara Ai)] AU: Bác sĩ khoa ngoại tim mạch x Bác sĩ khoa ngoại thần kinh Số chương: 17 Tình trạng: Hoàn thành Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: