Longfic [NC21] Tinh và Nồng 2HYUNver

Giới thiệu truyện:

"Tôi yêu em không phải vì cơ thể và thân xác em Tôi yêu em vì bản chất của em. chỉ khi ở bên en tôi mới thấy được giá trị của hạnh phúc." Tôi yêu anh không phải vì thân thế, đại vị, gia sản của anh Tôi yêu anh vì con người của anh. chỉ khi ở bên anh tôi mới cảm thấy bình yên một cách tuyệt đối"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: