| Longfic | Một bước yêu - Vạn dặm đau | JenSoo | LiChaeng | SeulRene |

Giới thiệu truyện:

"Đã biết tôi và cậu không thể nào đi chung một con đường, càng không xứng để đứng cạnh nhau. Cớ sao cậu vẫn cố chấp như vậy?" "Em yêu Soo!" - Một cốt truyện khá cũ, một vài chi tiết quen thuộc thường thấy. Nhưng mà một người viết khác, một dòng văn khác thì nó đã trở thành một câu chuyện khác rồi. :)))))))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: