[Longfic][BMark] Biệt Tướng - GOT7 [Phần1+2]

Giới thiệu truyện:

Thể loại: Cổ đại, Cung Đình, Hài, Ngược luyến tàn tâm, 1x1... Nhân vật chính: Lâm Tể Phạm x Đoàn Nghi Ân Ngươi là người dưới một người trên vạn người vì cớ gì lại chịu khuất phục trước một người như ta. Là ngươi đang muốn chuộc lại lỗi lầm trước kia đã gây ra cho ta hay là ngươi thật sự yêu ta. Nhưng ta trong lòng chỉ có hận ý. Ta chỉ hận không thể phanh thây xẻ thịt ngươi ra. Ngươi đáng ra không nên tồn tại. Phải đáng ra không nên tồn tại.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: