Little Angel

Giới thiệu truyện:

One shot về hai đứa nhà bố Ken. Đục thuyền thì tôi bắn chết mẹ bạn. Nếu bạn NOTP cặp này thì mời đi cho. Finally, đọc vui vẻ Cre bìa : pe_kepeke (twitter)

Danh sách chương: