[lisoo] Unnie, I love You

Giới thiệu truyện:

Tình yêu tồn tại trong một khoảng thời gian, không phải là vĩnh cửu. Chỉ là...tình yêu của tôi dành cho chị, tồn tại lâu hơn một chút... [Bìa @-indystopia] [17/11/2018 - 8/4/2019]

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: