Like apples or like you🍎

Giới thiệu truyện:

"Năm chúng ta mười tuổi, có một cậu nhóc hay trộm táo thích cậu. Năm chúng ta mười sáu tuổi, cậu nhóc đó vẫn thích cậu. Cậu... cậu còn thích táo không? Cậu có thích tôi bằng thích táo không?"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: