Liệu...còn có thể không?! -Lichaeng-Futa-He

Giới thiệu truyện:

"Chúng ta thường chọn im lặng, dùng nhiều cách để cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân mà quên rằng đôi mắt... cũng biết nói!" Tác giả: Sở Tiêu Thể loại: Futa, hiện tại, he Tình trạng: Hoàn Truyện đầu tay nên có gì thì mong mn góp ý! Truyện mình làm có lẽ sẽ hơi dài dòng với lại sẽ ít H vì mình 🔞.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: