[Liên tái] Toàn chức y sinh - Tuyệt Thế Miêu Bĩ

Giới thiệu truyện:

UN bác sĩ Vu Thừa Hách ở duy cùng nhiệm vụ trung lại bất hạnh bị chết, trùng sinh đến một ngàn năm hậu nhân loại ngoại tinh di dân địa, thành một gã bi thôi con tin. Thân là sức chiến đấu phụ ngũ nhược kê, cố tình có được cấm kỵ dị năng, ở bộ bộ kinh tâm quân liên bang đoàn lý, này hố cha bàn tay vàng rốt cuộc là khai vẫn là không ra, Vu Thừa Hách tỏ vẻ phi thường rối rắm. Cũng may có người so với hắn hoàn rối rắm: "Thân, ngươi như vậy điểu thiên vạn đừng cho nhân biết."

Danh sách chương: