[Lichaeng] - Em iu là cục bông nhỏ thích ăn xoài.

Đăng bởi: sweet_lov_er

Cập nhật: 28-01-2023

Tag:#lichaeng


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

- Lili ơiiii, cái quần bé tuột quài nèeee. - Ở chuồng luôn đi, có cái quần tuột hết 6 ngày là sao. - Hông biết đâu Lili giúp bé đii. - Nằm với Li là hết tuột. - Sao hay vậy Li ? - Li tuột quần bé, đủ 7 ngày ở chuồng. *( Chỉ đăng ở Wattpad, vui lòng không chuyển ver hay reup dưới bất kì hình thức nào, nếu đem đi bị phát hiện sẽ được coi là ĂN CẮP TÁC PHẨM)*

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: