[ Lhms, Bđvn, Tsbđ ] "Little love for you."

Đăng bởi: Rzywir

Cập nhật: 25-07-2022

Tag:#bđvn#jakinatsumi#lhms#tsbđ


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Nơi để tôi và các bạn thỏa mãn với otp của mình. Nhận request. Một số otp của tôi: [ Lhms ]: Jaki x Oni Jaki x Violet Jaki x Louis Jaki x Pierre Jaki x Yasu Jaki x Leviathan Jack x Shinigami Ripper x Shinigami Shinigami x Violet Dimitri x Leviathan Magnus x Leviathan Akasha x Leviathan ( Levi bot ) AllLeviathan AllOni AllVio AllYasu Draco x Dennis Dennis x Yasu Violet x Yasu Maya x Toma Rose x Jessi Jaki x Jessi JakiAll Còn.. [ Bđvn ]: Jaki x Issac Jaki x Cody Jaki x Wolfgang Jaki x Kryfear Jaki x Magenta Jade x Magenta Aru x Magenta Luna x Magenta ( Magenta bot ) Jena x Magenta ( Magenta bot ) Morgan x Wolfgang Zero x Wolfgang Ivor x Wolfgang AllWolf AllIssac Jasmine x Magenta ( Magenta bot ) Joki x Cody Huskova x Kryfear Morgan x Kryfear Kryfear x Cody Mendes x Megumin Layla x Nancy Elijah x Elena Elijah x Cecilia Jasmine x Cecilia Jasmine x Rose Rose x Magenta ( Magenta bot ) AllMagenta AllCody James x Raina Raina x Flora Ryu x Kano Zero x Issac Zero x Cody Jasmine x Wolfgang ( Wolfgang bot ) Còn... [ Tsbđ ]: Jaki x Violet (013) Jaki x Violet (014) Jaki x Nicolette Jaki x Lewis Charlie x Nicolette Shinigami x Violet (014) Violet (014) x Violet (013) Enma x Violet (Violet bot) Ashley x Violet (Violet bot) Còn.. Còn notp thì lười quá nên nghỉ đi ha. @Rzywir

Danh sách chương: