[Levi x Reader] Tự Cắt Đứt Dây Tơ Hồng|| Attack On Titan

Giới thiệu truyện:

Các bạn hãy coi mình là nhân vật có tên là Yuri nha! Yuri mặc định là nữ. Yuri đang coi Attack On Titan tập đầu thì chợt màn hình cô ấy rè rè, bỗng, cha của Eren hiện lên trên màn hình và nhìn Yuri và hỏi Cô có muốn vào thế giới này không,... ( Coi tiếp đi rồi biết)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: