[LenMi] Cô Hầu Nhỏ

Giới thiệu truyện:

• Title: Cô hầu nhỏ. • Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Vocaloid. • Author: Rinkk Tan. • Category: Romance, action, historical. • Rating: K+. • Warnings: ... • Fandom: Vocaloid. • Pairing: Len x Miku (và nhiều đôi khác). • Status: On-Going. • Note: Truyện thứ 3!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: