Lão công, em không thoát nổi bọn chị đâu ~ ( Lisa x all )

Đăng bởi: DRBEE189

Cập nhật: 16-06-2019

Tag:#lichae#lijen#lisa#lisoo


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

" Lisa, sau này sẽ có ba hài tử quấn lấy em không rời, em thích không? Hửm? " " Lisa, dù có chuyện gì xảy ra, chị sẽ không bao giờ buông tay em, không bao giờ... " " Con yêu Lisa mami nhất ~ "

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: