Lam Miểu (Tiện Trừng)

Giới thiệu truyện:

Cái này phải đăng, khi con trai của Vong Tiện cũng không nhìn nổi cặp thần tiên quyến lữ này mà quay xe ghép đôi Tiện Trừng. Dừa lắm 🥥🥥🥥🥥🥥🥥🦋🦋🦋🦋🦋🦋 Link:https://nimabuguolaoniang.lofter.com/post/4c111178_2b453b77f?act=qbwaptag_20160216_05 Truyện chưa có sự cho phép của tác giả, đừng báo cáo mình.

Danh sách chương: