Làm Dâu Miền Tây

Giới thiệu truyện:

Ngọc Thảo là cô gái hư nhưng không hỏng mỏ rất hỗn ăn chơi chưa yêu ai thật lòng là một trap gơ chính hiệu Còn Đỗ Hà một cô gái miền Tây với cá tính mạnh mẽ mỏ hỗn ×2 Ngọc Thảo là một người sống tình cảm ngoài mặt phũ phàng nhưng bên trong lại quan tâm chăm sóc

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: