La Hán bàn chuyện yêu đương

Giới thiệu truyện:

Hàng Long và Phục Hổ ( Long Hổ CP) chủ yếu là hài ngọt và có chút phi thực tế. Bởi vì đây là hai vị La Hán môn đồ của phật viết truyện là do tui bị lậm sau khi xem phim Tiểu Tế Công Hàng Long Phục Hổ do hai bạn Trương Trác Văn và Thư Á Tín đóng. Thực sự là do quá cưng nhưng lại chẳng có ai viết cho đọc cả huhu thui tự viết tự đọc vậy hahahaha😂😂😂

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: