[Kuroo×Reader] 𝕋𝕙𝕚𝕔𝕙 ℂ𝕒𝕦 𝕃𝕒𝕞♡

Giới thiệu truyện:

Lúc pháo hoa phát sáng rực,anh nói thích cô.Cô nghe nhưng lại không đáp lại,cô cũng thích anh nhưng tại sao lại im lặng?

Danh sách chương: