[KookV/Kooktae] Nam phụ kết hôn cùng nam chính

Đăng bởi: BimiCherry01

Cập nhật: 22-11-2022

Tag:#kooktae#kookv


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Truyện được chuyển ver Tên gốc: Nữ phụ chia tay hằng ngày. Couple gốc: Đường Diễn x La Thiến. Tác giả: Thanh Oa. Tên chuyển ver: Nam phụ kết hôn cùng nam chính. Couple chuyển ver: Điền Chính Quốc x Kim Thái Hanh. Category: Sinh tử văn, xuyên không và hài hước. Lưu ý: Đây chỉ là truyện không có ý xúc phạm đến ai. Đây là bộ fic tớ chuyển ver chứ không phải là bộ fic mà tớ tự sáng tạo ra, nếu có sự khiếu nại thì tớ sẽ xóa fic. Ngày bắt đầu: 1/4/2022. Ngày hoàn thành: 21/7/2022

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: