[KookV/KookTae][LongFic] Lưu Lại

Giới thiệu truyện:

Dù cậu có tiếp tục hy sinh . . . Hắn có hay không sẽ động lòng? Cho đến khi chết đi, cậu mới nhận ra. . . Hắn không yêu chính là không yêu. . . Nếu hắn thật sự muốn, cậu sẽ thuận theo. . . Mỉa mai thay, lần cuối hắn lưu lại, Chính là tang lễ của cậu. . . "Một lần lưu lại, rung động cả đời" . . . . . . . Trẫm không thể ngăn cản bản thân các khanh ạ ;;.;; Trẫm đang nghiện trọng sinh, thực xin lỗi các khanh nào đang đợi hai chuyện kia ;;.;; Các khanh muốn đọc hay bỏ xó cũng được :) trẫm viết cho vui thôi, không bận tâm đâu :) Yêu thương trẫm nha~

Danh sách chương: