|Kookmin|Ước Được Bên Anh

Giới thiệu truyện:

Thế là hết mọi việc trên cuộc đời trần thế. Park Jimin ra đi, để lại cho Jeon Jungkook nỗi đau thấu tâm can, để lại một vết thương không thể lành trong lòng hắn. SE, sinh tử văn, pjm×jjk

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: