KOOKMIN // TRANS // WE BLOOM UNTIL WE ACHE

Giới thiệu truyện:

"Tại nơi đây, khi hai cơ thể quấn lấy nhau, hoà nhập làm một cùng bạn đời mình, phần Omega bên trong Jimin đầy hài lòng, gợi tình tại xúc cảm được thương yêu. Jimin cứ nghĩ về cuộc sống trước đây và những việc đã dẫn đến ngày hôm nay. Jimin đã yêu Jungkook. Cả phần người lẫn phần thú. Không thể thay đổi, yêu một cách sâu sắc và một lòng một dạ."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: