KOOKMIN | TRANS | PLAYBOY

Đăng bởi: -mongbien

Cập nhật: 29-07-2020

Tag:#kookmin#playboy#trans


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

"He is playboy, yet he is my husband. So I decided to change him." Author : @JikukaGCBook "Truyện trans đã có sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang đi hoặc chuyển ver" Thật sự là lần đầu mình trans cho nên có gì sai sót mong mọi người góp ý bỏ qua 🥺 Truyện này mình trans từ acc -rabbitbanana tại wattpad bị lỗi nên mình không vào được nữa mọi người thông cảm

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: