KookMin. The Wrong Person

Giới thiệu truyện:

𝐕𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬、 "Vậy, anh thích nó chứ Daddy? ~" "......." "Nói nhỏ nghe nè, hình như là cậu lộn số cmnr đấy." Khi Jimin gọi điện cho nhầm đối tượng cần thiết. Credit: @moonsibble | https://my.w.tt/vKJ7hUfgwX Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: