KookMin | Text | Con Nhà Người Ta

Giới thiệu truyện:

Con không tốt bằng con nhà người ta... Thì con sẽ đem con nhà người ta về cho mẹ!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: