[KOOKMIN] HÔN NHÂN THƯƠNG MẠI

Giới thiệu truyện:

Pairing: Ngốc ngếch 1 x Lạnh lùng 0 Thể loại: Hiện đại, cưới trước yêu sau, HE Tác giả: 沙里无鱼 Original link: [Tác giả đã xóa] Translated by GGtrans&QT Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, dịch với mục đích phi thương mại, không đảm bảo sát nghĩa 100%

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: