• KOOKMIN • Hai thụ gặp nhau

Giới thiệu truyện:

Hai công gặp nhau ắt có một thụ. Hai thụ gặp nhau rưng rưng làm công. link chủ edit : https://fairyblossom506.wordpress.com/2020/07/05/hai-thu-gap-nhau-muc-luc/

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: