|kookmin/chuyển ver| hành tinh đi lạc

Giới thiệu truyện:

Jeon Jungkook là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Park Jimin là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. đây là câu chuyện 10 năm của hai người. /bản chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả/

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: