[ KookGa ] Khi lớp trưởng thích lớp phó ( chuyển ver )

Giới thiệu truyện:

Tên gốc:Khi lớp trưởng thích lớp phó ( chuyện nhỏ nhặt của hai đứa nhỏ ) Tên chuyển: như trên... Tác giả gốc: Độ Trần Nguyễn Thị ( @lacpariza ) Tác giả chuyển: Tui CP gốc: Khôn Nông ( Thái Từ Khôn x Trần Lập Nông ) CP chuyển: KookGa ( JungKook x Suga ) Truyện chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả mong đừng mang đi từa lưa

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: