| KnY x Reader | | Couple | Tập đoản

Đăng bởi: Saphia_Misa_FH

Cập nhật: 16-12-2019

Tag:#cp#kny#reader


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Dạ vâng, tôi đói hint quá rồi, cho nên mới vác cái thân lười đi viết này, mọi người đọc vui vẻ. Tập đoản là do tôi viết, nhưng cp là các bạn quyết định, cp trong truyện hay x reader cũng được, mọi người đặt vui vẻ nha. Nhân vật không thuộc quyền sở hữu, nhưng số phận của họ thì có.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: