(KNY+Magi)Xuyên không vào thế giới có rukh( Phần 3)

Giới thiệu truyện:

Hellu , lại là tác giả của bộ truyện Xuyên không vào thế giới có rukh phần 1, 2 đây. Vì lí do củ chuối gì đó mà mình bị mất truyên, cả tài khoản luôn nên mình sẽ chuyển qua đây viết. Cp: Shinobu×Harem

Danh sách chương: